Menu


Inleiding

Administratie, iedere ondernemer heeft er mee te maken.

Het goed voeren van een administratie is noodzakelijk voor het verkrijgen van correctie informatie t.b.v. de eigenaar, de aandeelhouders, de fiscus etc.
 
Veel bedrijven hebben vaak niet de medewerkers met de vereiste kennis in huis voor het voeren van een financiële administratie. Winkeliers en kleine bedrijven besteden hun administratie vaak uit, wat erg kostbaar is, of de administratie wordt ‘erbij ‘ gedaan door een familielid of medewerker binnen het bedrijf met een andere functie, waarbij de betrouwbaarheid van het werk te wensen over laat.
 
Frank Bongers biedt een pakket aan betaalbaar maatwerk om iedere administratie optimaal te voeren. Hierbij kunt u denken aan;
 
-       verzorging van uw volledige financiële administratie,
-       het aansturen en coachen van een medewerker, die de administratie binnen uw bedrijf voert,
-       vervanging bij langdurige afwezigheid van uw administrateur,
-       bijspringen in drukke tijden en wegwerken van achterstanden,
-       Human back-up voor uw administratie.
 
Voor een uitgebreide beschrijving, zie Maatwerk.