Menu


Werkwijze

Uw administratie is iets waar u elke dag mee te maken heeft.

Inkopen van goederen,betalen van leveranciers, bijhouden van voorraden, het maken van uw facturen, debiteurenbeheer, bankafschriften, aangifte van Omzetbelasting etc. etc.
 
Al deze processen tezamen komen samen in uw financiële administratie en leiden aan het eind van het jaar tot een jaarrekening.
 
Het spreekt voor zich dat u de kosten voor die jaarrekening behoorlijk kunt beïnvloeden.
 
Als u alle gegevens aan het eind van het jaar in een doos bij uw accountant afgeeft zullen de kosten veel hoger zijn dan wanneer u een goed onderbouwt balansdossier inlevert, waardoor het opstellen van de jaarrekening een formaliteit is.
 
In de praktijk blijkt dat veel ondernemers voor de diverse processen binnen de administratie vaak verschillende tools gebruiken. Dit is onoverzichtelijk en niet zelden leidt dit tot dubbele handelingen.
 
Door deze processen samen te voegen in één pakket bespaart u veel tijd en dus geld. Bijkomend voordeel is dat u altijd een up to date beeld heeft van uw onderneming en dat u meer ‘gevoel ‘ bij uw administratie zult krijgen.
 
Frank Bongers begeleidt u hierbij waar nodig.
 
Het doel is om uiteindelijk samen met u tot een zo efficiënt mogelijke administratie te komen, waarbij u alle werkzaamheden die u zelf kunt doen ook zelf doet, wat u enerzijds een flinke kostenbesparing op levert en waar u anderzijds zo weinig mogelijk tijd aan kwijt bent.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

Betaalbaar maatwerk voor iedere administratie