Menu


Vervanging Personeel

Ziek personeel, het komt nooit gelegen.

Als het verzuim van korte duur is, zijn de gevolgen voor uw onderneming niet zo groot.
 
Maar wat als uw medewerker voor langere tijd is uitgeschakeld.
 
Door ziekte, zwangerschapsverlof of een sabbatical.
 
Of doordat uw medewerker uw organisatie verlaat en er op korte termijn geen vervanger beschikbaar is.
 
Dan zullen de werkzaamheden moeten worden overgenomen door een andere medewerker. Deze heeft daar echter vaak noch de kwaliteiten noch de tijd voor.
 
Frank Bongers is deze situaties snel en flexibel in te passen, waardoor de noodzakelijke werkzaamheden binnen uw onderneming gewoon doorgaan.
 
Overigens kunt u deze situaties van te voren indekken door Frank Bongers als
Human Back-up te laten functioneren binnen uw organisatie.
 
Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact op.